ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA

Posebno aktivni u borbi za ratifikaciju Istanbulske konvencije. Glasno upozoravali na
potrebu ratifikacije dokumenta koja predstavlja standard 21. stoljeća, pravni okvir za
sveobuhvatnu zaštitu od svih oblika nasilja te promicanje pune ravnopravnosti žena i
muškaraca.
Amandmanima na Zakon o pravobranitelju za djecu smo osnažili stabilnost i
neovisnost pravobranitelja za djecu. A na našu inicijativu nazadni Obiteljski zakon
povučen je iz javne rasprave te je iz zakona izbačena sporna definicija obitelji.
Bili smo suzdržani prilikom donošenja Zakona o udomiteljstvu kako bi ukazali na
neustavnost pojedinih diskriminatornih odredbi zakona.