ZA SMANJENJE STOPE PDV-a

Za osnovne prehrambene proizvode smanjiti stopu PDV-a s 25 posto na 13 posto
(meso, voće povrće, mlijeko i dječje pelene) s ciljem smanjenja osnovnih troškova
života i povećanja kupovne moći građana.