ZA REGIONALNI RAZVOJ

Potrebne su nove politike i drukčiji pristup s ciljem smanjivanja trenda
neravnomjernog regionalnog gospodarskog razvoja Hrvatske s prijedlozima jačih
modela fondova za izravnanje, definiranja više kriterija koji se baziraju na indeksu
razvijenosti, više bodovanja i kod porezne politike i kod dodjeljivanja proračunskih
sredstava te korištenje sredstva europskih fondova, koja do sada u Hrvatskoj nisu
iskorištena u punom potencijalu.