ZA RAZVOJ RURALNOG TURIZMA

Amandmanom na izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti omogućeno je da se
iznajmljivaču koji pruža usluge smještaja gostima, ako u krugu od 15 kilometara
cestovne linije nema registriranog objekta koji se aktivno bavi pružanjem
ugostiteljskih usluga prehrane, dopušta osim doručka i usluga polupansiona ili punog
pansiona. Time se potiče održivost i razvoj ruralnog turizma i sprječava pojava sive
ekonomije.