ZA RAZVIJENIJU SAMOUPRAVU

Zakonom o financiranju jedinica lokalne i regionalne samouprave omogućen je
jednakomjeran razvoj svih krajeva Hrvatske.
Amandmanima HNS-a na Zakon o financiranju vodnog gospodarstva omogućeno je
financiranje sanacije klizišta iz prihoda od vodnog doprinosa, čime je osigurano
trajno i sustavno rješavanje problema klizišta.
Zakonom o državnoj imovini stvoreni su preduvjeti za kvalitetniji uvid i analizu stanja
državne imovine kroz osnivanje jedinstvenog registra državne imovine (na prijedlog
HNS-a).