ZA POREZNO RASTEREĆENJE

Povećan prag ulaska u viši porezni razred sa 17.500 na 30.000 kuna. Istovremeno,
povećanje neoporezivog dijela plaće s 2.500 na 7.500 kn (inkorporiran prijedlog za 13
plaću) i smanjivanje porezne stope s 36% na 24% dohotka od kapitala po osnovi
dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica.