ZA JAČI DRUGI MIROVINSKi STUP

Prijedložena jednokratna isplata prilikom odlaska u mirovinu iz drugog stupa
prihvaćena je u iznosu od 15 posto (predloženo 20 posto). Na taj se način željelo
postići da svaki čovjek prilikom odlaska u mirovinu zadrži dostojanstvo, ali i dobije
svojevrsnu otpremninu koju je zaradio.
I. amandman
Povećanje mogućnosti jednokratne isplate prilikom odlaska u mirovinu iz drugog
stupa iz ušteđene imovine s 15% na 20%.
II. amandman
Smanjenje dobne granice za mogućnost korištenja mirovine iz trećeg stupa s
predloženih 55 na 53 godine, čime se stvara prilika ranijeg korištenja ušteđenih
sredstva bilo isplate od 30% odmah pa nastavka štednje ili samog ranijeg početka
korištenja cjelokupne mirovine uz istu mogućnost isplate. Svima postojećim
ugovarateljima dobrovoljne štednje ostaje prvotna granica od 50 godina.