ZA BOLJU JAVNU SLUŽBU

Jedinstveni sustav objavljivanja natječaja za posao i izbora najboljih kandidata za rad
u javnoj službi na razini cijele Hrvatske. Radilo bi se prema uzoru na neovisno tijelo,
EPSO ustanovu koja je zadužena za odabir osoblja za rad u svim institucijama i
agencijama Europske unije.
U javnim službama Europske unije zapošljavaju se isključivo osobe koje se nalaze na
EPSO popisu uspješnih kandidata, odnosno kandidati koji su prethodno zadovoljili
najsuvremenije metode testiranja. Zahvaljujući metodama koje su, uz testiranje
znanja, sve češće okrenute prema procjeni općih kompetencija kandidata simulacijom
svakodnevnih situacija na radnom mjestu.
Određene vrste testova za procjenu kandidata za određena radna mjesta dostupne su
online, kao što su na završetku testiranja javnosti dostupne i liste procijenjenih
kandidata. Na taj način povećava se transparentnost cijelokupnog procesa testiranja i
zapošljavanja, svi imaju proavo uvida u postupak, a javna služba na kraju ima šansu
doista dobiti najkvalitetnije kadrove kako bi bila efikasna i ekonomična.
Kako je u Hrvatskoj evidentno da u javnoj službi imamo 30% zaposlenih viška, a
istovremeno nedostaje barem 15% stručnih i kompetentnih službenika – ovo je prilika
da uvedemo novu praksu i preokrenemo trendove.
Javni službenici u budućnosti moraju biti birani prema kvaliteti stručnih vještina i
kompetencijama za određeni posao – analiziranje i rješavanje problema,
komunikacija, usmjerenost na kvalitetu i rezultate, učenje i razvoj, određivanje
prioriteta i organiziranje rada, otpornost, rad s drugima i sposobnost vođenja.