ZA BOLJE OBRAZOVANJE

Izglasavanjem Zakona o strukovnom obrazovanju krenula sveobuhvatna reforma
strukovnog obrazovanja teška milijardu kuna čime se za 70 % srednjoškolaca
osiguravaju strukovne škole budućnosti.
Zakonom o hrvatskom kvalifikacijskom okviru zaštićeni su studenti stručnih studija
od diskriminacije i omogućena im je međunarodna prepoznatljivost stečenih
kvalifikacija te povezivanje obrazovanja s tržištem rada.
Zakonom o odgoju i obrazovanju kurikularna reforma ulazi u sve škole čime napokon
stvaramo škole za život.
Zakonom o udžbenicima propisana je najviša cijena i maksimalna težina udžbenika
čime smo rasteretili učenike lakšim torbama i roditelje manjim budžetom.