ZA BOLJE MOGUĆNOSTI MLADIH OBITELJI

Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita rješava se stambeno pitanje za
brojne mlade obitelji a time i smanjenje iseljavanja te poticanje demografske obnove.
Omogućen je nastavak subvencioniranja do 2020. za što je u proračunu osigurano 42
milijuna kuna
Zakonom o POS-u spriječit ćemo iseljavanje stručnjaka iz manjih sredina i osigurati
jednaku kvalitetu života u manjim sredinama kao i u većim gradovima.
Zakon o najmu stanova uređuje se pravna zaštita najmodavca i zaštićenih
najmoprimca.