JEDNAKA NAJNIŽA MIROVINA

Smatram da bi za normalan životni standard svih kategorija građana u Europskoj uniji trebalo ujednačiti najnižu mirovinu. Ona bi trebala iznosti barem 50 posto jedinstvene minimalne plaće u cijeloj Europskoj uniji i trebala bi biti tretirana kao novo socijalno pravo.

Jednaka najniža mirovina bila bi financirana iz posebno razvijenog socijalnog fonda na način da države-članice apliciraju za fondovska sredstva kojima će podmirivati razliku između postojeće mirovine (koja je u državi kvalificirana u kategoriji najniže mirovine) i najniže mirovine koja je propisana/dogovorena na razini cijele Europske unije.

Ovdje ne govorimo samo o mirovinama građana koji su otišli u tzv. punu mirovinu iz punog radnog staža, ali su zbog male plaće tijekom radnog staža danas u kategoriji najnižih mirovina, nego i o svim onim umirovljenicima koji tijekom svog radnog vijeka nisu radili dovoljan broj godina za puni radni staž iz kojega se ide u punu mirovinu. Dakle, riječ je i o kategorijama socijalnih mirovina.

 Svima njima država bi podmirivala razliku mirovine do najniže europske mirovine iz socijalnog fonda koji bi se, s vremenom, mogao dodatno puniti zahvaljujući novom gospodarskom poletu što je posljedica ujednačavanja tržišta temeljenog na bolje plaćenom radu kroz sustav minimalne plaće u EU.

Jedinstvena najniža mirovina u EU, po uzoru na jedinstvenu minimalnu EU plaću, treba osigurati jednakopravnost svih građana EU, a ona se primarno temelji na jednakim standardima za normalan život.