JEDNAKA ZDRAVSTVENA SKRB

Zalažem se za jedinstvenu europsku zdravstvenu politiku koja se treba temeljiti na jednakim standardima usluge zdravstvenog sustava i na jednakoj dostupnosti svih zdravstvenih usluga građanima Europske unije, bez obzira u kojoj se državi-članici nalaze.

Smisao europskoga ujedinjenja, između ostaloga, podrazumijeva da građani u svakom kutku EU mogu računati na olakšan pristup jedinstvenom zdravstvenom sustavu i biti sigurni da će u postupcima njihova liječenja biti primijenjene dijagnostike i terapije koje su prihvaćene kao zdravstveni standard na području cijele unije.

Jednak pristup kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi ne može biti tek zapisana mogućnost nego je nužno izboriti svakodnevnu praksu. Građani danas lako dolaze do informacija o suvremenim metodama liječenja i još lakše pristupaju podacima o učinikovitosti tih metoda, ali sve češće svjedočimo da bolesni ljudi svoju bitku za zdravstvenu skrb vode prosvjednim pritiscima na ulicama ili uz potporu medija. Takva je praksa nedopustiva i duboko ponižavajuća, a pojedinačni slučajevi daju nam jasan signal da je sustav potrebno dodatno urediti kako bi mogao zadovoljiti potrebe svih građana.