VOZAČIMA ELEKTRIČNIH ROMOBILA STATUS SUDIONIKA U PROMETU

Važeći Zakon o sigurnosti prometa na cestama ne regulira upotrebu električnog romobila iako je na cestama svakodnevno sve veći broj korisnika, sudionika u prometu koji voze električne romobile. Statistike po tom pitanju u našim gradovima bilježe sve veći broj prometnih nesreća u kojima sudjeluju vozači električnih romobila, pa je kranje vrijeme da se vožnja romobilom i zakonski regulira.

Problem počinje već u definiciji ovog prometala jer se njegove vozače tretira kao pješake, a oni na pješačkim stazama zapravo ugrožavaju pješake. Također, vozači električnih romobila na biciklističkim stazama predstavljaju opasnost za bicikliste.

Stoga predlažem da se u Zakon o sigurnosti prometa na cestama uvrste sljedeće izmjene:

PROMETALO
Jasno definirati pojam električnog romobila kao prijevoznog sredstva na dva kotača (određenih maksimalnih dimenzija) koje postiže maksimalnu brzinu do 25km/h.

PROMETNE POVRŠINE
Jasno definirati i istaknuti površine na kojima je dozvoljeno kretanje romobila i to po sljedećim kriterijima:
1. biciklističkom stazom (kada postoji)
2. nogostupom (brzinom do 10km/h) i to vanjskim dijelom nogostupa ako je njegova širina 1,8 metar i šire (ako nema biciklističke staze)
3. kolnikom (ako nema biciklističke staze, uz ispunjenje uvjeta dnevne i noćne rasvjete i obveznog nošenja zaštitne kacige)

OPREMA
Propisati potrebnu obveznu opremu električnih romobila i vozača (zvonce ili sredstvo za davanje zvučnih signala, svjetla, zaštitne kacige, u određenim slučajevima reflektirajuće oznake i sl.).

PROVEDBA
Zadužiti jedinice lokalne samouprave za provedbu i detaljnije uređenje ovih pitanja putem izmjene Odluka o komunalnom redu – jasno narančastom bojom ocrtati dijelove nogostupa na kojima je dozvoljena vožnja električnim romobilom i sl.