Deset dana očinskog dopusta

Najmanje deset radnih dana očinskog dopusta morat će se omogućiti u svim zemljama članicama
Europske unije. Rezultat je to nove direktive o ravnoteži između privatnog i poslovnog života
roditelja i skrbnika prema kojoj će muškarci imati minimalno deset dana plaćenog očinskog dopusta
nakon rođenja djeteta, a koja je usvojena na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta održanoj 4.
travnja u Bruxellesu. Ovime se postavljaju minimalni zahtjevi za sve države članice s ciljem postizanja
većeg broja zaposlenih žena i jačanja uloge oca u obitelji ili drugog roditelja u obitelji.
Pravo na najmanje deset radnih dana plaćenog očinskog dopusta za oca ili drugog roditelja može se
koristiti u razdoblju oko datuma rođenja, uz naknadu u visini iznosa utvrđenog na razini EU-a za
rodiljni dopust a plaća se u iznosu koji nije manji od plaće tijekom bolovanja. Također se predviđa i
pravo na četiri mjeseca roditeljskog dopusta od kojih su dva mjeseca neprenosiva s jednog roditelja
na drugi a kojim bi se stvorili odgovarajući uvjeti za uravnoteženiju raspodjelu obveza skrbi unutar
obitelji. Uvodi se i skrbnički dopust, novo pravo radnika prema kojem će zaposleni imati pravo na pet
radnih dana godišnje plaćenog dopusta za skrb o bližim srodnicima kojima je potreban pomoć zbog
zdravstvenih razloga. Države članice imaju rok od tri godine da nova pravila uvedu u svoja
zakonodavstva.