11 prosinca, 2020

Ukratko o Stjepanu

Stjepan Čuraj rođen je u Osijeku 1980. Nakon završene osnovne škole i gimnazije, na Ekonomskom fakultetu u Osijeku stekao je zvanje ekonomista (smjer računovodstvo), a potom na Pravnom fakultetu u Osijeku i zvanje specijalista javne uprave, no i trenutno je na IV. godini integriranog studija prava Pravnog fakulteta u Osijeku. Prva radna iskustva, poput mnogih…

Read more »